O nás

Mikrochor je smíšený pěvecký sbor s dlouholetou tradicí a zkušeností s interpretací velkých děl světové klasiky i méně známých současných autorů.

Více

Sbormistr

Lukáš Prchal (*1980)

Sbormistr, dirigent, organizátor, absolvent oboru dirigování na Konzervatoři J. Ježka v Praze (prof. Hynek Farkač). Sbormistr smíšeného sboru Mikrochor (od r. 2002), dívčího vokálního souboru Brécy (2003-2011), dětského sboru Chorus Angelus (2004-2010) a asistent sbormistra Chrámového sboru Sv. Ducha (2001-2006). Zakladatel hudebního festivalu Žižkovská smršť (2001-2005, 2015) a festivalu BioBlues (od r. 2011).

Více

Koncerty

Mikrochor zpívá klasické a duchovní skladby i populárnější kusy, účinkuje také na kulturních akcích neziskového a charitativního charakteru. Každoročně pořádá předvánoční koncert v prostorách Hlavního nádraží v Praze – provedení České mše vánoční J. J. Ryby. Mikrochor dále pravidelně účinkuje při bohoslužbách v kostele sv. Ducha na Starém městě pražském.

Learn More

About Mikrochor

Mixed choir Mikrochor was established in 1954 by Čestmír Stašek. For long years it was a part of Prague Children Choir and was composed by former members of children choirs of Czecholovak Radio and Prague Children Choir (PDS). In 2004 Mikrochor was set up like an independent civil association. The choir is a member of The Czech Choirs Association. From its foundation Mikrochor was lead by Čestmír Stašek. In 2002 Lukáš Prchal, member of the choir, is becoming a second conductor and since 2003 he has been a choirmaster and its only conductor. Nowdays Mikrochor has c. 25 members. The choir arranges regular concerts and study camps, participates in festivals and organizes foreign concert tours and participates also in charity events.