Mikrochor
českyenglish
Mikrochor - sbormistři Sbormistr Čestmír Stašek - 1999 Sbormistr Lukáš Prchal - Videň, květen 2003 Sbormistr Lukáš Prchal - Koncert Mše D-Dur, Lužanská - modlitebna Korunní 60 Praha 2. - 20.12.2002 Sbormistr Lukáš Prchal - Koncert Bach in D, HAMU Praha, 22.12.2004
Aktuality

Sbormistr Čestmír Stašek

Sbormistr Čestmír Stašek - životopis
foto Lukáš Pitrák 1999

absolvent katedry hudební výchovy Karlovy university, soukromý žák prof. Polívky (klavír), prof. Krajse (varhany), O. Jeremiáše (skladba), prof. V. B. Aima (sborový zpěv, dirigování). Od r. 1945 pedagog - hudebně výchovné předměty na mateřské a základní škole, gymnáziu, konzervatoři, katedře hudební výchovy UK, v kursech a seminářích, odb. asistent Pedagogické fakulty UK (dosud), sbormistr Mosteckého dětského sboru (1945-48), Pražského dětského sboru (od založení v roce 1949 - dosud), Dětského pěveckého sboru Čs. rozhlasu (1973-89), smíšeného sboru mládeže Mikrochor Praha , Smíšeného sboru rodičů a přátel PDS (dosud), organizátor (předseda komise dětského sborového zpěvu České hudební společnosti), autor mnoha odborných článku, publikací a učebnic. Délkou vedení PDS (dosud 52 let) se zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů. V roce 1990 mu udělil Český hudební fond cenu Františka Lýska.


Č. Stašek přijímá nejvyšší pražské vyznamenání Staroměstská radnice - zápis do pamětní knihy

Č. Stašek na Staroměstské radnici dne 1. října 1999 když mu primátor J. Kasl předal nejvyšší pražské vyznamenání - Stříbrnou medaili hl. města, spojenou se zápisem do pamětní knihy.
| Zpět | Čestmír Stašek - životopis v datech |
| současný sbormistr Lukáš Prchal |

HTML design © Kamil Friš 2001